Към FTP Server       HyperLink
Skip Navigation Links
ГЛАВНО МЕНЮ
За нас
Това сме ние
Портфолио IV Б
Портфолио А.Иванова
Blog
Нашият патрон
Химн на училището
Правилник
Седмична програма
Разписание на часовете
Учебен план
Ваканции
Безопасен Интернет
Учебни материали
Читателски дневник
Извънкласно четене
Речници
Полезни връзки
За родители
Е-бележник
Новини /съобщения/
Фотогалерия
Приложения
Нашите празници
Ние творим
Постижения
За контакти
Училищен сайт

Учебен план

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

ГР.ПОПОВО, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ

Ул."Цар Освободител" № 17, тел. 06 08/4-27-74

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ

ПО КЛАСОВЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ

НАЧАЛЕН  ЕТАП

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ

            ОБЛАСТИ

2013/2014

уч. година

2014/2015

уч. година

2015/2016

уч. година

2016/2017

уч. година

 

      Клас   

         І

         ІІ

      ІІІ

    ІV

 Общо

      Учебни седмици

       31

        32

      32

    32

 

      Учебни предмети

      А. Задължителна подготовка (ЗП)

 1.

Български език и

литература

 

 

 

 

 

   889

 

Български език и литература

   7 (217)

  7 (224)

  7 (224)

  7 (224)

   889

 2.

Чужди езици

 

 

 

 

   256

 

Английски език

 

  2   (64)

  3   (96)

  3   (96)

   256

 3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

И ИНФОРМАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

   476

 

Математика

   4 (124)

3,5 (112) 

3,5 (112) 

  4 (128)

   476

 4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

   111

 

Роден край

   1   (31)

 

 

 

     31

 

Човекът и обществото

 

 

1,5   (48)

  1   (32)

     80

 5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И

ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

   112

 

Околен свят

 

   1   (32)

 

 

     32

 

Човекът и природата

 

 

   1   (32)

 1,5  (48)

     80

 6.

ИЗКУСТВА

 

 

 

 

   444

 

Музика

   2   (62)

   2   (64)

 1,5  (48)

 1,5  (48)

   222

 

Изобразително изкуство

   2   (62)

 1,5  (48)

   2   (64)

 1,5  (48)

   222

 7.

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

   127

 

Домашен бит и техника

   1   (31)

   1   (32)

   1   (32)

   1   (32)

   127

 8.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И

СПОРТ

 

 

 

 

 

   286

11..

Физическо възпитание и спорт

   2   (62)

   2   (64)

2,5   (80)

2,5   (80)

   286

       Общо за ЗП

 19 (589)

20 (640)

 23 (736)

 23 (636)

 2701

        Б. Задължителноизбираема

            подготовка (ЗИП)

 

 

 

 

 

  1.

Български език и литература

    1    (31)

    1  (32)

    1  (32)

    1  (32)

   127

  2.

Математика

    1    (31)

    1  (32)

    1  (32)

    1  (32)

   127

  3.

Изобразително изкуство

    1    (31)

        -

       -

       -

     31

       Б. Общо за (ЗИП)

    3    (93)

    2  (64)

  2  (64)

   2  (64)

   285

       Общо за ЗП + ЗИП

  22  (682)

  22 (704)

25 (800)

 25 (800)

 2986

       В. Свободноизбираема

             подготовка (СИП)

    4 (124)

  4 (128)

  4 (128)

  4 (128)

   508

 Общо за ЗП + ЗИП + СИП

        682

       832

       928

       928

 3494

 

Писане на съобщения   WebMaster: Dimitar Stanev
 count net traffic WebsiteSpark  ID: 1500052602